Oposicion: 1 plaça d'Analista Nivell A1 - Polítiques o sociologia (polítiques serveis socials)

Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)


1 plaça d'Analista Nivell A1 - Polítiques o sociologia (polítiques serveis socials)

INSTITUCION: Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua)
SELECCION:
TITULACION:
PERSONAL:
FECHA LIMITE:
RELACIONADAS: ciencias politicas