Oposicion: 1 plaça d'Inspector d'urbanisme, obres, medi ambient i serveis

Ajuntament de Castellbisbal


1 plaça d'Inspector d'urbanisme, obres, medi ambient i serveis

INSTITUCION: Ajuntament de Castellbisbal
SELECCION:
TITULACION:
PERSONAL:
FECHA LIMITE:
RELACIONADAS: administracion especial sin especificar