Oposicion: 1 plaça de Tècnic superior al Servei de Gestió dels Serveis de l'Alumnat de la Subdirecció General de Gestió de Serveis a la Comunitat de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació


1 plaça de Tècnic superior al Servei de Gestió dels Serveis de l'Alumnat de la Subdirecció General de Gestió de Serveis a la Comunitat de la Direcció General d'Atenció a la Família i Comunitat Educativa

INSTITUCION: Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació
SELECCION:
TITULACION:
PERSONAL:
FECHA LIMITE:
RELACIONADAS: