Oposicion: 1 plaça de Tècnic de supervisió de serveis interns i externalitzats

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)


1 plaça de Tècnic de supervisió de serveis interns i externalitzats

INSTITUCION: Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
SELECCION:
TITULACION:
PERSONAL:
FECHA LIMITE:
RELACIONADAS: